"Jedni się uczą dla wiedzy, dla samej wiedzy, 

żeby wiedzieć

- to jest ciekawość.
Inni się uczą po to, żeby byli znani
i to jest pycha.
Inni się uczą po to, żeby na tej wiedzy, 

którą uzyskali, zarabiać
i to jest niegodne.
Są tacy, którzy się uczą po to, 

żeby się wewnętrznie zbudować
i to jest mądrość.
Ale są tacy, którzy się uczą po to, 

żeby zbudować innych
i to jest miłość".

 

św. Bernard z Clairvaux